We worden steeds beter in het herkennen van onjuiste informatie op het internet. Twee derde van alle Nederlanders heeft vorig jaar op het internet informatie gezien of gelezen die volgens hen niet waar was.

Ruim de helft van alle Nederlanders van twaalf jaar of ouder heeft vorig jaar op sociale media onjuiste informatie gezien of gelezen. Ongeveer een kwart gaf aan misleidende berichten op nieuwswebsites te hebben gezien, blijkt uit een onderzoek van Statistiekbureau CBS.

Mensen in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar zijn het beste in het herkennen van onjuiste informatie op het internet. Maar ook de hoogst genoten opleiding speelt daarbij een rol.

Van mensen met een hbo- of universitaire opleiding zei 76 procent onjuiste berichten te
hebben gezien. Onder Nederlanders met hooguit een vmbo-diploma bedroeg dat 57 procent.

Bijna de helft (46 procent) van alle Nederlanders heeft verdachte informatie gecontroleerd. Dit is verreweg het hoogste percentage binnen de Europese Unie.

Als je twijfelt aan informatie, kun je dat controleren door op internet naar meer informatie te zoeken. Maar je kunt ook de bron controleren, op internet discussies volgen, of er met andere mensen over te praten.

Bron: nu.nl