Solutionz Academy

Cloud Solutionz hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Het MVO-beleid van Cloud Solutionz zal zich daarom focussen op 3 manieren:
• Het ondersteunen van goede doelen
• Groen ondernemen
• Het om- en bij scholen van mensen en creëren van banen in Utrecht

Het ondersteunen van goede doelen

Cloud Solutionz vindt het belangrijk om terug te geven en zal daarom een aantal lokale (Utrecht) projecten en goede doelen gaan ondersteunen. Het Ronald McDonald Huis in Utrecht wordt al ondersteund door zusterbedrijf TSG en Cloud Solutionz wil daar graag aan bijdragen. De lokale Voedselbank en andere initiatieven zullen door de bestuurders in kaart worden gebracht en daaruit zal een keuze gemaakt worden.

Groen ondernemen

Cloud Solutionz is op de hoogte van de huidige klimatologische omstandigheden c.q. veranderingen en de maatregelen die we met zijn allen moeten nemen om bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 te reduceren. Groene stroom, elektrische auto’s en duurzaam ondernemen staan hoog op de agenda van Cloud Solutionz en waar mogelijk zullen we deze zaken toepassen en includeren in ons beleid.

 

Het om- en bij scholen van mensen en creëren van banen in Utrecht

Net zo belangrijk vindt Cloud Solutionz het om werkgelegenheid te creëren en bepaalde doelgroepen een eerlijke kans te geven op de arbeidsmarkt. Deze doelgroepen kunnen bestaan uit senioren (50+) die wegens Corona hun dienstverband zijn verloren, afgestudeerden zonder werkervaring en mensen die een carrière-switch willen maken. Voor deze doelgroepen willen we met behulp van de Gemeente Utrecht een Academy opzetten om mensen klaar te stomen voor een nieuwe carrière; een carrière in de IT.

Door intensieve begeleiding tijdens een traject van 6 maanden, dat achten wij nodig om het door ons uitgestippelde traject te voltooien, achten wij kandidaten klaar om hun nieuwe carrière starten in de IT. Dit is namelijk een concreet doel van Cloud Solutionz.
Door samenwerkingen op te zetten met scholen (HU, Novi en ROC’s), UWV en Werk.nl, en de juiste marketing in te zetten om de bovengenoemde doelgroepen te bereiken zijn we ervan overtuigd mensen te kunnen helpen. We willen een erkend stagebedrijf worden via het SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) om ook op die manier toegankelijk te zijn voor bepaalde doelgroepen.

Op advies van o.a. opleidingspartner Master IT om de kosten c.q. investering beheersbaar te houden is besloten om de Academy in groepen van 10 personen in 6 maanden per traject uit te voeren. Op die manier kunnen klassikale trajecten in het juiste tempo plaats vinden zonder dat de studielast te groot is. Daarnaast is het voor Cloud Solutionz en zusterbedrijf TSG realistisch mogelijk om deze 10 mensen na de Academy aan een baan te kunnen helpen zonder het risico dat ze werkloos worden naderhand. In principe kunnen wij dus tweemaal per jaar uitvoering geven aan een dergelijk traject binnen onze
Academy. Korter is niet realistisch in onze optiek omdat de workload en studielast behapbaar moet zijn en blijven voor diegenen die niet uit de IT komen.

Solutionz Academy

Benieuwd naar de mogelijkheden?