Laatst spraken we er al over en gaven we je een tip om een gratis scan uit te voeren om een eerste inzicht te geven in het informatiebeveiligingsniveau.

De digitale veiligheid van de maatschappij staat in toenemende mate onder druk. De Network and Information Security 2 (NIS2-richtlijn) is de opvolger van de NIS1-richtlijn en moet uitkomst bieden. Deze nieuwe richtlijn is opgesteld door de Europese Unie en moet zowel de cybersecurity als digitale weerbaarheid van EU-lidstaten versterken.

Maar wat houdt de NIS2-richtlijn nu precies in en hoe is dit ontstaan?

Dutch IT Channel spreekt met Dennis van Leeuwen, Solutions Specialist Digital Workplace bij SoftwareOne, en vertelt naast wat de NIS2-richtlijn precies inhoudt ook hoe deze richtlijn is ontstaan en de gevolgen ervan.