Bijna driekwart van de websites van Nederlandse gemeenten doen niet aan de verplichte beveiligingsstandaarden. In veel gevallen gaat het om websites voor begrotingen, evenementen en samenwerkingsverbanden, die niet actief worden beheerd.

Dat blijkt uit cijfers van het Digital Insights Platform (DIP), die Binnenlands Bestuur deelt. Nederlandse gemeenten hebben hun primaire websites over het algemeen goed op orde. Zij beschikken echter over een groeiend portfolio aan websites, waarover zij het regie kwijt zijn.

3,5 miljoen webpagina’s

Zo zijn er inmiddels zeker 10.000 websites van Nederlandse gemeenten, een cijfer dat jaarlijks stijgt. Het gaat in totaal om zo’n 3,5 miljoen webpagina’s. Slechts 28% voldoet aan de voor overheden verplichte beveiligingsstandaarden. Het gaat daarbij specifiek om de standaarden van Forum Standaardisatie.

Simon Besters en Michiel Duijsings, eigenaren en oprichters van het Digital Insights Platform, ondersteunen gemeenten bij het verbeteren van hun beveiliging. Zij wijzen erop dat vaak niet duidelijk voor welke website gemeenten verantwoordelijk zijn, en is de verantwoordelijkheid voor websites vaak gefragmenteerd. “Bij ieder gesprek met gemeenten hierover zit ik weer met een ander aan tafel. Dat tekent ook dat gemeenten niet goed weten wie nu verantwoordelijk is voor hun websites: de privacy officer, de IT’er of de communicatiemedewerker? In mijn ogen is het een gezamenlijke opgave. Er is een probleem rondom het eigenaarschap”, zegt het tweetal tegen Binnenlands Bestuur.

Lees meer: https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/duizenden-websites-gemeenten-slechte-staat

Bron: Dutch IT Channel