Hoe veilig ben jij? 

Het is aan de orde van de dag: want bijna iedere dag is er wel een organisatie dat slachtoffer is geworden van een cybercrime! 

Denk hierbij aan malware, phishing, ransomware, datalekken, identiteitsdiefstal, online fraude, cyberspionage of cyberaanvallen, waarbij niet de minste organisaties slachtoffer zijn geworden. Zelfs grote namen zijn ten prooi gevallen aan de cybercriminelen, zoals het Internationaal Strafhof van Justitie, Samsung, Europees Geneesmiddelenbureau, Subway, KLM en recentelijk nog de KNVB. 

Het is natuurlijk verdomd vervelend als (persoonsgevoelige) gegevens op straat komen te liggen, want dit kan grote gevolgen hebben voor jou als organisatie. 

Soorten cybercriminaliteit 

Wij leggen de bovenstaande soorten van cybercrime uit, zodat je weet wat het precies inhoudt. 

 • Malware; dit is de verspreiding van schadelijke software, zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden en ransomware, met als doel systemen te beschadigen, gegevens te stelen of controle over een computer over te nemen. 
 • Phishing; een vorm van oplichting waarbij criminelen zich veelal voordoen als legitieme entiteiten om gevoelige informatie, zoals inloggegevens en financiële gegevens, te verkrijgen. 
 • Smishing; oplichting via een tekstbericht, ogenschijnlijk verzonden door een vertrouwde bron en bedoeld om je te misleiden om persoonlijke gegevens te verstrekken. 
 • Ransomware; malware die de bestanden of het systeem van een slachtoffer versleutelt en losgeld vraagt in ruil voor het herstellen van toegang. 
 • Datalekken; het ongeoorloofd verkrijgen en verspreiden van gevoelige informatie, zoals persoonlijke gegevens of bedrijfsgeheimen. 
 • Cyberstalking en online intimidatie; het lastigvallen of bedreigen van individuen via online kanalen. 
 • Identiteitsdiefstal; het stelen van persoonlijke informatie om frauduleuze activiteiten uit te voeren, zoals het openen van bankrekeningen, het aanvragen van creditcards of het doen van aankopen op naam van het slachtoffer. 
 • Online fraude; diverse vormen van fraude die online plaatsvinden, zoals creditcardfraude, oplichting bij online aankopen of frauduleuze investeringsregelingen. 
 • Cyberspionage; het illegaal verzamelen van geheime informatie, handelsgeheimen of intellectueel eigendom van overheden, bedrijven of individuen. 
 • Cyberaanvallen op infrastructuren; gerichte aanvallen op kritieke infrastructuur, zoals energienetwerken, waterleidingen en communicatiesystemen, met als doel schade te veroorzaken of controle over te nemen. 
 • Quishing; dit is een variant op phishing, waarbij er gebruikgemaakt wordt van een QR-code als aas. 

Zo zie je dat er legio mogelijkheden liggen voor cybercriminelen om jou te doen misleiden en de kans steeds groter wordt dat je er ook daadwerkelijk intrapt.  

What is QR Phishing? | Examples & Prevention Tips

Maar hoe komt het dan toch zover dat een organisatie slachtoffer wordt van cybercrime? 

Organisaties kunnen slachtoffer worden van cybercrime om verschillende redenen, vaak gerelateerd aan kwetsbaarheden in hun beveiligingspraktijken en/of infrastructuur.  

Het is cruciaal voor organisaties om proactieve en gelaagde beveiligingsmaatregelen te implementeren, inclusief regelmatige training van medewerkers, up-to-date software en hardware, sterke authenticatie en een goed incidentresponsplan. Een combinatie van technische en menselijke beveiligingsmaatregelen is essentieel om de algehele weerbaarheid tegen cybercrime te vergroten. 

Oorzaken van cybercriminaliteit 

Hier zijn enkele veelvoorkomende redenen waarom een organisatie het doelwit kan worden van cybercriminaliteit: 

 • Zwakke beveiligingsmaatregelen: Als een organisatie zwakke beveiligingsmaatregelen heeft, zoals verouderde software, ongepatchte systemen, of zwakke wachtwoorden, wordt het voor cybercriminelen gemakkelijker om binnen te dringen. 
 • Onvoldoende bewustzijn bij medewerkers: Als medewerkers niet voldoende op de hoogte zijn van cyberdreigingen en beveiligingspraktijken, kunnen ze het doelwit worden van phishing-aanvallen of andere social engineering-tactieken, waardoor aanvallers toegang krijgen tot gevoelige informatie. 
 • Onvoldoende beveiligingsopleiding: Het gebrek aan training en bewustzijn over cyberbeveiliging kan leiden tot onveilig gedrag bij medewerkers, zoals het gebruik van zwakke wachtwoorden, het delen van inloggegevens of het klikken op verdachte links. 
 • Verouderde technologie: Als een organisatie gebruikmaakt van verouderde technologie zonder regelmatige updates, kunnen bekende kwetsbaarheden onbenut blijven, waardoor aanvallers eenvoudiger toegang kunnen krijgen tot systemen. 
 • Onvoldoende netwerkbeveiliging: Het ontbreken van effectieve firewalls, antivirussoftware en andere netwerkbeveiligingsmaatregelen kan de kans vergroten dat kwaadwillenden ongeautoriseerde toegang krijgen tot het netwerk. 
 • Onvoldoende incidentresponsplanning: Het ontbreken van een goed doordachte incidentresponsplanning kan leiden tot vertragingen bij het detecteren en aanpakken van een beveiligingsincident, waardoor schade kan toenemen. 
 • Geen encryptie van gegevens: Het ontbreken van versleuteling van gevoelige gegevens kan leiden tot het risico dat deze gegevens worden blootgesteld als ze worden onderschept tijdens gegevensoverdracht of opslag. 
 • Complexiteit van systemen: In grote en complexe IT-infrastructuren kunnen onopgemerkte kwetsbaarheden ontstaan, en het kan moeilijk zijn om volledig zicht te krijgen op alle beveiligingsaspecten. 
 • Gerichte aanvallen: Sommige organisaties kunnen het doelwit worden van gerichte aanvallen, waarbij kwaadwillenden specifieke informatie proberen te bemachtigen, zoals intellectueel eigendom, geheime gegevens of financiële informatie. 

Er is dus werk aan de winkel, voor eigenlijk iedere organisatie. Want doorloop iedere hierboven genoemde stap zelf, om te bekijken hoe dit is ingeregeld binnen jouw organisatie. Heb je het goed dichtgetimmerd? Of toch niet helemaal? Wil je het risico lopen om straks ook slachtoffer te worden van cybercrime, met alle (financiële) gevolgen van dien? Denk het ook niet!  

Voorkomen is beter dan genezen 

Het voorkomen en aanpakken van cybercrime vereist een gecoördineerde en proactieve aanpak. Geen enkele maatregel is waterdicht, maar een gelaagde aanpak waarbij technologie, processen en menselijke bewustwording worden geïntegreerd, kan de algehele weerbaarheid van een organisatie tegen cybercrime vergroten. Het is ook belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in cybersecurity en het beveiligingsbeleid regelmatig te evalueren en bij te werken. 

Waarom MKB'ers te weinig doen tegen cybercrime | JDS blog | automatisering | security | cloud | telefonie | en meer.. | JDS

Maatregelen tegen cybercriminaliteit 

Maar welke maatregelen kan je als organisatie nemen om je te beschermen tegen deze cybercriminaliteit? 

 • Bewustzijn en Training: Zorg voor regelmatige training van medewerkers over cybersecurity. Dit omvat het herkennen van phishing-aanvallen, veilig wachtwoordgebruik en bewustzijn van algemene beveiligingspraktijken. 
 • Up-to-date Software en Patches: Houd alle software, besturingssystemen en applicaties up-to-date. Installeer regelmatig beveiligingsupdates en patches om bekende kwetsbaarheden te verhelpen. 
 • Beveiligingssoftware: Implementeer robuuste beveiligingssoftware, waaronder antivirusprogramma’s, firewalls en anti-malwaretools, om bedreigingen te detecteren en te blokkeren. 
 • Sterke Authenticatie: Gebruik sterke authenticatiemethoden, zoals tweestapsverificatie, om de toegang tot systemen en gegevens te beveiligen. 
 • Data-encryptie: Versleutel gevoelige gegevens tijdens opslag en overdracht om te voorkomen dat deze in verkeerde handen vallen. 
 • Beveiligde wachtwoorden: Moedig medewerkers aan om sterke, unieke wachtwoorden te gebruiken en overweeg het implementeren van wachtwoordbeheertools. 
 • Beperkte toegangsrechten: Beperk de toegangsrechten van gebruikers tot alleen die systemen en gegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Dit minimaliseert het risico in geval van een inbreuk. 
 • Monitoring en Detectie: Implementeer systemen voor continue monitoring en detectie van verdachte activiteiten. Hierdoor kunnen beveiligingsincidenten snel worden opgespoord en aangepakt. 
 • Incidentresponsplan: Ontwikkel en oefen een duidelijk incidentresponsplan. Zorg ervoor dat medewerkers weten wat ze moeten doen in geval van een beveiligingsincident en reageer snel om de schade te beperken. 
 • Back-ups: Maak regelmatig back-ups van belangrijke gegevens en test de herstelmogelijkheden. In geval van een ransomware-aanval of gegevensverlies, kunnen back-ups cruciaal zijn om de normale activiteiten te herstellen. 
 • Beveiligde leveranciersrelaties: Beoordeel de beveiligingspraktijken van externe leveranciers en dienstverleners om ervoor te zorgen dat zij ook voldoen aan hoge beveiligingsnormen. 
 • Betrokkenheid van het management: Cybersecurity moet een topprioriteit zijn op managementniveau. Betrek het management bij het ontwikkelen en handhaven van een veiligheidsbeleid en zorg voor de benodigde middelen. 

We kunnen ons voorstellen dat dit veel werk kost, voor jou en jouw organisatie, terwijl jullie als organisatie juist jullie eigen werk moeten kunnen blijven doen, zonder je zorgen te hoeven maken over cybercriminaliteit. 

Dus waarom besteed je dit dan niet uit aan een partij die weet wat nodig is om precies jouw kwetsbaarheden aan te pakken en jou optimaal te beveiligen tegen cybercriminaliteit. Bij Cloud Solutionz kijken we samen naar hoe de huidige situatie is en waar we naartoe willen, en tekenen we samen het te bewandelen pad. 

Wil je meer weten hoe veilig jouw organisatie is en of jouw organisatie gevoelig is voor cybercriminelen? Neem dan contact met ons op via 030 – 227 2310 en wij helpen je verder!